akreditiv kao zaštita od prevare pri uvozu iz kine

AKREDITIV: NAJSIGURNIJI NAČIN PLAĆANJA ROBE U KINI

Postoji više načina plaćanja dobavljača u Kini (ranije smo pisali na tu temu, pročitaj ovde), no kod skoro svakog se javlja isti problem – strah od gubljenja novca, kašnjenje isporuke ili dobijanja robe lošeg kvaliteta:

 • Nakon uplate depozita, dobavljač koristi jefitniji materijal
 • Dobavljač nestaje bez traga nakon uplate depozita
 • Proizvodnja značajno kasni što Vama prouzrokuje finansijske gubitke

O lošem iskustvu pri uvozu iz Kine čujete na svakom koraku, ali sve ove probleme možete otkloniti tako što nećete plaćati unapred već korištenjem akreditiva sa klauzulom o inspekciji treće strane!

U nastavku pročitajte više o tome šta je akreditiv, proces otvaranja, i 5 saveta pri korištenju akreditiva.

ŠTA JE AKREDITIV

Akreditiv je dokument koji povezuje kupca, prodavca i banku. Unutar ovog dokumenta se definišu svi bitni delovi kupoprodajnog ugovora. Akreditiv se realizuje tako što prodavac ispuni definisane uslove nakog čega banka uplaćuje punu vrednost robe. 

Akreditiv štiti interese obe strane: prodavac je siguran da će biti plaćen, a kupac je siguran da će dobiti robu kakvu je poručio.

Koje vrste akreditiva postoje?
Poštoji više vrsta, razlikuju se po načinu plaćanja, korištenju itd, no u nastavku ćemo navesti samo vrstu koja će Vama zapravo trebati prilikom kupovine i uvoza robe u Kini.

Postoje neopozivi i opozivi akreditiv. Prvi znači da se plaćanje ne može poništiti, i koristi se u 99% slučajeva u međunarodnoj trgovini.

Opozivi akreditiv se može poništiti i jako retko se koristi pri uvozu iz Kine.

U zavisnosti da li ste korisnik ili nalogodavac akreditiva, razlikujemo:

 • Uvozni (nostro) akreditiv: u vaše ime i po vašem nalogu, po ispunjavanju uslova vrši se plaćanje obaveza ka dobavljaču,
 • Izvozni (loro) akreditiv: predstavlja uslovnu obavezu izvršenja plaćanja banke vašeg kupca koja postupa u ime i po nalogu vašeg kupca.

Po načinu plaćanja razlikujemo:

 • Akreditiv po viđenju (at sight), u slučaju kojeg banka vrši plaćanje odmah po prezentaciji dokumenata ako su u skladu sa uslovima akreditiva,
 • Akreditiv s odgođenim plaćanjem, u slučaju kojeg se plaćanje obavlja u ugovorenom roku navedenom u akreditivu (obično 30, 60, 90 ili 180 dana od datuma otpremnog dokumenta).

Koliko košta otvaranje akreditiva?

Cena akreditiva varira od banke do banke ali i još nekoliko faktora poput kreditnog rejtinga vaše kompanije i zemlje u kojoj se korisnik nalazi. Trošak izdavanja tj korištenja akreditiva se kreće između 0.75% i 2,5%. 

Pregovarajte sa dobavljačem da podelite troškove (troškovi nastale u odredišnoj zemlji snosite vi, a dobavljač snosi sve troškove njihove strane).

Uzimajući u obzir velike vrednosti nabavke kada se koristi akreditiv, naknada može biti nekoliko hiljada dolara. 

PROCES OTVARANJA AKREDITIVA

Početna tačka otvaranja akreditiva je pregovaranje uslova kupoprodajnog ugovora. Ovde se tačno definišu komercijalni uslovi prodaje poput količine, cene, vremena i načina isporuke itd.

Nakon toga Vi kontaktirate svog bankara i prilažete dokumentaciju.

Kako Vaša banka verovatno nema flijalu u Kini, banka će koristiti posrednik-banku sa sedištem u Kini. Uloga ove banke je da se pobrine da su svi dokumenti autentični i provereni. Oni će takođe komunicirati sa izvoznikom tj. dobavljačem u Kini.

Kada je roba proizvedena i prihvaćena od strane kupca, dobavljač prikuplja dokumente koji se traže u akreditivu i prosleđuje ih banci posredniku radi naplate potraživanja.

Posrednik banka tada u ime dobavljača šalje dokumenta banci izdavaocu akreditiva. I ako je sve u redu, banka je dužna da ispoštuje plaćanje.

Uvoznik plaća pun iznos akreditiva zajedno sa pratećim troškovima banci izdavaocu, kako bi podneo zahtev za carinjenje i uvoz robe.

ŠTA AKO DOBAVLJAČ NE PRIHVATA USLOV

Kineski dobavljači uglavnom nerado prihvataju plaćanje putem akreditiva. U nastavku nekoliko sugestija kako se postaviti pre ili tokom pregovaranja uslova kupovine robe u Kini:

 1. Bar u Kini nema nedostatka dobavljača, pa proširite svoju mrežu i pronađite one koji su spremni da prihvate letter of credit/akreditiv
 2. Obično su mali dobavljači/trgovci ti koji odbijaju ovaj uslov. Radite sa velikim kineskim kompanijama, oni imaju odeljenja za prodaju na ino-tržištima, i upoznati su sa procesom i procedurom rada sa akreditivom.
 3. Postoji jako mnogo malih ali pouzdanih dobavljača koji nemaju dovoljno kapitala da finansiraju početne troškove. Ako je dobavljaču  potrebna avansna uplata za plaćanje sirovina, otvorite akreditiv sa crvenom klauzulomTo su akreditivi sa posebnom klauzulom koja im omogućava povlačenje avansa po osnovu akreditiva.
 4. Ako se dobavljač žali da je akreditiv skup, pitajte da Vam pošalju detalje o troškovima njihove banke. Ako je to jedini razlog zašto dobavljač ne prihvata ovaj vid plaćanja, Vi možete preuzeti troškove obe strane na sebe.
 5. Koristite renomiranu banku da otvorite akreditiv.

Kao i uvek, ukoliko imate pitanja ili nedoumica vezano za uvoz robe iz Kine, zaštitu plaćanje robe, organizovanje transporta ili bilo kog drugog dela procesa nabavke, stojimo na raspolaganju. 

Kontaktirajte putem mejla info@partnerinchina.com, telefonom, ili putem socijalnih mreža.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Step 1 of 3