šta je potrebno kako bi tužili dobavljača

LOŠE ISKUSTVO PRI UVOZU IZ KINE: kako tužiti dobavljača

Prevare pri nabavci robe iz Kine nisu novost – slanje robe lošeg kvaliteta, kašnjenje isporuke, ili gubitak traga dobavljača nakon uplate su samo neki od negativnih scenarija.

Nabavke u vrednosti od nekoliko hiljada dolara nisu vredne tužbe (ispadne skuplja pita od tepsije). Razlog više da budete obazrivi prilikom uvoza manjih količina robe preko Alibabe i AliExpress-a.

Dok za veću vrednost (recimo 10 000 USD) i prethodno propali pokušaj usmenog dogovora, Vaša jedina šansa je tužba.

U nadi da ovaj tekst čitate iz radoznalosti a ne iz preke potrebe, u nastavku pišemo o koracima i pripremi tužbe protiv dobavljača u Kini.

SADRŽAJ TEKSTA
  Add a header to begin generating the table of contents

  GDE TUŽITI

  Ovaj deo bi trebao biti jasan u samom početku – ukoliko dobavljač nema imovinu u državi u kojoj Vi poslujete, jedini način da naplatite odštetu je odlukom suda u Kini!

  Dakle, tužbu podižete u gradu/pokrajini gde je sedište dobavljača u Kini.

  Možete ih tužiti i u Vašoj državi ali kineski sudovi skoro nikada ne sprovode odluke inostranih privrednih sudova.

  NA KOM JEZIKU

  Počnimo od toga da li imate sve dokumente i ugovore na engleskom jeziku? 

  Da? Nije dovoljno.

  Određeni sudovi u Kini uopšte ne priznaju ugovore na engleskom (niti druge jezike osim kineskog).

  Ukoliko pri sklapanju ugovora sa dobavljačem niste priložili (a oni overili) i kinesku verziju, potrebno je uraditi sledeće:

  1. pronađite sudskog tumača za kineski jezik i prevedite dokumente na kineski
  2. overite prevedene kopije u kineskoj ambasadi

  Obzirom da se može desiti scenario “izgubljeno u prevodu” detaljno proverite da je svaka klauzula i detalj iz ugovora preveden.

  Ukoliko niste znali: FAKTURA PREDSTAVLJA UGOVOR! 

  Dakle, ukoliko niste detaljno napravili kupoprodajni ugovor, i dalje imate dokaz o kupovini i plaćanju.

  Šta priložiti?

  Sve što dokazuje kršenje ugovora i nastalu štetu, ugovore, fakture.

  ČIJI POTPIS JE VALIDAN

  U našoj poslovnoj praksi potpis ovlaštenog lica na ugovoru je dovoljno dobar. 

  To nije slučaj i sa kineskim kompanijama.

  Potpis agenta prodaje jednostavno nije dovoljan. Kao što nije ni potpis menadžera, direktora, ili osnivača. Prema zakonu dokument je validan nakon što je pečatiran.

  Dakle potrebno je overiti zvaničnim okruglim pečatom kompanije! Koristi se i kockasti pečat koji ima pravni zastupnik kompanije.

  Pečat se stavlja u desnom donjem ćošku dokumenta. U slučaju likvidacije kompanije, pečat mora biti predat sudu gde se vrši proces zatvaranja kako bi bila sprečena zloupotreba.

  KOLIKO ĆE TO MENE DA KOŠTA

  Ovaj deo uveliko ovisi o tome da li ste uvrstili klauzulu u ugovor – u slučaju tužbe ko snosi troškove.

  Ukoliko nije navedeno, troškove snosite Vi kao pokretač spora.

  Sudski troškovi se razlikuju od provincije do provincije –  u 2021. godini sudska naknada je snižena za oko 50% pa tako očekujte trošak od oko 400 USD.

  Prevod dokumentacije ukoliko nemate kineske verzije, računajte po dokumentu 60+25 USD za prevod i overu.

  Pored dokumenata (dokaza) vezanih za kupoprodaju, biće potrebno prevesti Vašu poslovnu licencu, te ovlaštenje i punomoć za advokata koji će Vas zastupati.

  Naknada advokata je ujedno i najveći trošak. Takođe ovisi o provinciji gde se nalazi Vaš advokat. Najčešće se koriste  2 varijante naplate:

  • jednokratna naknada (retainer fee) – računajte na 5000 USD
  • avans + procenat (contingency fee) – računajte na 2000 USD + 10-30%

  U prvom slučaju plaćate unapred dogovorenu cifru. 

  U drugom slučaju unapred plaćate avans kako bi započeli proces. Ugovoreni procenat se naplaćuje od odštete.

  Naknade su u direktnoj vezi sa visinom odštete koju tražite i vrednosti robe tj. fakture!

  BITNO ZNATI:

  1. U oba slučaja, novac koji ste se obavezali isplatiti, neovisno o ishodu, je nepovratan!
  2. Morate unapred dogovoriti kako i u kom delu će se troškovi plaćati. 
  3. Procenat se naplaćuje SAMO U SLUČAJU PRESUDE U VAŠU KORIST.

  Navedene vrednosti (naknada, avans, i procenat) su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od stvarnih. Posavetujte se sa stručnim licima pre nego donese odluku da želite podići tužbu.

  Ukoliko imate pitanja, stojimo na raspolaganju putem mejla info @partnerinchina.com ili kontakt forme.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Step 1 of 3