Imate poslovnu ideju i tiče se trgovine? Želite da uvezete neku robu? Vrlo verovatno da je ta roba poreklom i da se i sama proizvodnja obavlja u Kini. Kina je danas (a i nekoliko decenija unazad) izvoznik broj 1 robe u svetu

Izvoze se gotovi svi proizvodi i gotovo da nema oblasti proizvodnje koja nije zastupljena u ovoj najmnogoljudnijoj zemlji. Isto tako, nekada je kineska roba važila za robu lošeg i sumnjivog kvaliteta, a danas Kina izvozi i robu najboljeg, premium kvaliteta. Bilo da se radi o nekom manjem proizvodu, skupom ili veoma gabaritnom, vrlo verovatno da ćete uvoz potražiti iz same Kine, a tu se postavlja i pitanje kako tu robu proveriti i uvesti u Srbiju? 

Za takve stvari i proveru na licu mesta služe firme i kompanije kojima je osnovni i jedini cilj da pronađu robu po određenom zahtevu i da istu transportuju do grada gde će roba biti skladištena za dalju distribuciju i maloprodaju. Skraćeno rečeno agent za kupovinu u Kini.

Agent u Kini

Dakle, agent u kini je veoma kompleksno zanimanje i zahteva veliko poznavanje, kako dobavljača, proizvodnje i fabrika tako i same logistike, ponašanje i običaje koji važe u Kini. Ako želite da se ozbiljno i profesionalno bavite nekim uvozom, agenti u Kini mogu biti prvi korak u tom Vašem cilju. Kao što smo već pomenuli, u Kini se proizvodi gotovo sve, i pomenuli smo da se proizvode i proizvodi sa premium kvalitetom, no međutim u Kini možete lako naći i povljne proizvode sumnjivog kvaliteta.

Glavni ciljevi agenta u Kini?

Neke od najbitnijih ciljeva agenta u Kini možemo podeliti u nekoliko glavnih segmenta:

Pronalazak proizvoda i dobavljača

Prvi posao agenta je da pronađe robu odgovarajućeg kvaliteta i pouzdanog dovaljača prema zahtevu uvoznika iz Srbije. Dakle, roba ne mora da bude i vrhunskog klaviteta, ali treba da bude u skladu sa zahtevom uvoznika. Isto tako, agent u Kini je daleko u prednosti u odnosu na osobu koja to pokuša samo da uradi u Kini. Pored putnih troškova koji nisu zanemarljivi, može postojati i jezička barijera kao i nedeovoljno poznavanje svih proizvođača i dobavljača pa se neretko može i ugovoriti uvoz sa dobavljačem koji ima skuplji proizvod.

Kontrola kvaliteta i inspekcija

Kontrola kvaliteta i inspecija podrazumeva inspekciju same fabrike, njhove mogućnosti i kapacitete. Isto tako roba se može testirati i analizirati da li zadovoljava određene standarde koji su neophodni za uvoz u zemlju uvoznika. Isto tako, inspekcija se vrši i u toku same proizvodnje kako bi se proverili svi aspekti samog ugovora, što kupcu iz Srbije nije lako dostupno i zahteva pored samog novca za putne troškove i vreme.

Pregovori i ugovaranje

Agenti u Kini mogu u Vaše ime ugovoriti ceo posao. Dakle, količinu, dinmiku, isporuku i samu cenu. Agent za kupovinu u Kini je je kompanija sa sedištem u istoj. Pored poznavanja jezika što je veliki plus, poznaje i naviku i običaje same kineske industrije tako da su pregovori često efikasniji u odnosu da to Vi sami uradite.

Skladištenje i transport

Samo skladištenje i transport su jedna veoma važna stavka u celom procesu uvoza iz Kine. Pravilnim odabirom skladišta umajuju se sami putni troškovi. Osim toga, agent Vam može obezbediti konsolidaciju same pošilje i isto tako umanjiti transportne troškove prilikom uvoza iz Kine.

Kao što možete da vidite agent za kupovinu u Kini je Vaša desna ruka i pored dobro urađenog posla predstavlja ne rashod i teret uvoznika već benefit i usluga koja Vam štedi na troškovima oko samog uvoza robe iz Kine.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Na koji način možemo pomoći?

Opišite problem sa kojim se susrećete u poslovanju. Ukoliko imate u planu posetiti određeni sajam, navedite koji. Imate proizvod koji želite uvoziti u Kinu? Pišite nam više o tome.