Kako pronaći posrednika pri uvozu iz Kine? Kako proceniti i izabrati agenta?

Sarađivati sa pouzdanim posrednikom pri nabavci je zaista korisno. Ali kako pronaći odgovarajućeg? Kako bi bili sigurniji, u samom startu možete tražiti određene informacije kako bi dobili širu sliku o njihovom poslovanju. Koje su to informacije, koja pitanja postaviti, i na šta obratiti pažnju pročitajte u nastavku.

10 PITANJA KOJA TREBATE POSTAVITI POSREDNIKU PRI UVOZU IZ KINE

1. Da li pružate usluge kao tim ili jedna osoba? 

Ovo pitanje treba da pitate jer postoji mnogo “instant” agencija, koje nastaju preko noći. Mnogi od njih su upravo pojedinačni agenti. Nemojte ovo pogrešno shvatiti. Te osobe rade naporno da udovolje kupcu jer je to njihov izvor prihoda. 

Problem koji se može pojaviti ovde je što ovakvi agenti mogu nestati i brže nego su se pojavili – zajedno sa Vašim novcem, da. Dakle, ako radite sa jednom osobom kao agentom za nabavku, morate biti vrlo pažljivi.

agencija za uvoz iz kine

2. Koliko dugo radite kao agent za nabavku

Ovo pitanje se delom nadovezuje na prethodno. Da li bi ste pre saradjivali sa agentom koji radi već 15 godina ili sa agencijom koja je u poslu tek 12 meseci? Ova osoba bi bila mnogo informisanija, snalažljivija, i povezanija od kompanije koja je skoro počela sa pružanjem usluga.

3. Koja industrija je vaša niša? 

Da li ste specijalizovani za određene proizvode? Agent za nabavku mašina i delova iz Kine, razlikovao bi se od agenta koji usko radi pronalazak i kupovinu tekstila. Dakle, idealno bi bilo da nađete posrednika za kupovinu koji je iskusan u oblasti koja je Vama od interesa.

4. Da li ste spremni da me odvedete u posetu fabrici? 

Razlog zašto je ovo važno je taj što ako agent ne želi da vas upozna sa dobavljačem, nemate nikakvu kontrolu nad saradnjom ukoliko oni prestanu da sarađuju sa tim dobavljačem. Na ovaj način imate vrlo malo šansi da razvijete dugoročan odnos sa fabrikom ali i agentom.

5. Da li prihvatate naknade za preporuku iz fabrike? 

Ovo je jako osjetljivo i teško pitanje za agenta dobavljača. Čak i ako direktno postavite pitanje, možda nećete dobiti iskrene odgovore. Ali ipak pitajte, jer dobar agent za nabavku ne bi trebalo da prihvati naknadu fabrike i istovremeno vama da naplaćuje proviziju.

kako se placaju usluge posredovanja

6. Kako naplaćujete svoju uslugu? 

Jednokratna naknada ili procenat od vrednosti porudžbenice? Ukoliko želite da razvijete dugoročno partnerstvo, procenat na osnovu vrednosti vaše narudžbe može biti bolja opcija. Ako pak trebate nekoga ko treba da pronađe proizvod za vas samo jednom, verovatno je bolje da uzmete u obzir paušalnu naknadu. 

Dakle, ovisno o vašim potrebama možete pregovarati uslove plaćanja naknade za usluge posredovanja.

7. Da li vršite kontrolu kvaliteta ili unajmljujete treću stranu? 

Razlog zašto trebate ovo pitati je taj što neki agenti za nabavku vrše samo kupovinu. Ne rade inspekciju i proveru robe. Dakle, ako agent za nabavku ne obavlja inspekciju, to morate unapred znati. To će značiti dodatno vreme ali i novac za usluge treće strane.

8. Kako utvrđujete pouzdanost proizvoda i rokova isporuke? 

Dobar agent vrši inspekciju fabrike pre i tokom proizvodnje. Trebali bi da imaju spisak tehničkih zahteva koje fabrika treba da ispuni kao i listu karakteristika robe koja treba biti usaglašena nakon proizvodnje. U cilju proizvodnje i isporuke na vreme, oni bi trebali da budu u stalnoj komunikaciji sa dobavljačem. 

usluge posredovanja pri nabavci

9. Možete li definišete opseg usluga na osnovu naknade koju ćete naplatiti? 

Da li rade proveru i validaciju dobavljača? Da li vrše inspekciju fabrike i proveru proizvoda? Da li organizuju transport i nadgledaju utovar? Da li omogućavaju skladištenje, spajanje/konsolidaciju, i osiguranje robe?

10. Da li me možete uputiti ka postojećem klijentu kako bih proverio verodostojnost vaših usluga? 

Dobar agent koji pored usluga pruža i vrednost svojim klijentima, neće imati problema sa ovim i rado će vam pružiti referentni kontakt.

Redosled pitanja je formatiran kao lista pitanja koje možete postaviti, ne nužno po važnosti. Možete dodati svoja pitanja, izostaviti neka ovde napisana, no samo se pobrinite ih postavite Agentu. Definišite listu što je detaljnije moguće, kako bi izbegli neprijatna iznenađenja u poslednjem trenutku. Ako već angažujete agenta po prvi put, budite oprezni i uradite domaći zadatak!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Na koji način možemo pomoći?