Kargo pakovanje ili pakovanje tereta jedan je od važnijih faktora kada je reč o otpremi i izvozu robe iz Kine.

U svakom procesu uvoza-izvoza kupcu je potreban siguran i pouzdan način pakovanja, tako da može primiti neoštećenu robu. Dok sa druge strane se teži ka tome da je prostor u kontejneru maksimalno iskorišten kako bi optimizovali tj umanjili ukupnu cenu transporta.

Pakovanje robe treba se potvrditi odmah po prihvatanju uslova kupoprodaje. Veličina i tip tereta (sa odgovarajućim pakovanjem) mora biti kompatabilan sa vrstom transporta.

Glavna funkcija pakovanja je očuvanje robe tokom skladištenja i transporta. Tu spada zaštita od:

 • vlage,
 • visoke ili niske temperature,
 • izloženosti svetlu,
 • izloženosti gasovima,
 • zaraze insektima,
 • kontaminacije.

Savetujemo da odvojite vreme i da sa dobavljačem ugovorite detaljne uslove pakovanja tereta. Nakon dogovora između kupca i dobavljača, odgovornost za pakovanje robe snosi pošiljalac odnosno dobavljač.

KARTONSKE KUTIJE

Najčešći i najekonomični način pakovanja za izvoz robe je kartonska kutija (za generalnu robu). To je razumljivo jer špediteri traže  efikasno, jeftino i lagano, pakovanje. Upotreba kartonskih kutija ograničena je:

 • težinom koju može da izdrži,
 • nekompatibilnosti sa standardnom opremom za dizanje,
 • Ekstremnim vremenskim uslovima  koji mogu oštetiti karton,
 • Vrstom transporta,
 • Propisima zemlje porekla robe ili odredišta.

Postoje 3 različite vrste kartonskog pakovanja:

 • Valoviti karton – jeftin i jako lagan, te se najčešće  koristi se za transport prehrambenih proizvoda, tekstila, i plastike.
 • Dvostrani valoviti karton – koristi se zajedno sa oblogom od stiropora i vazdušnih mehurića tako da je roba fiksirana unutar pakovanja. Koristi se kod transporta nameštaja i drugih većih predmeta.
 • Dvostruki karton – koristi za krhke predmete poput: stakla, porcelana i manjih predmeta koji zahtevaju posebnu negu. Ovi predmeti moraju biti ručno, zasebno upakovani komercijalni omot sa mehurićima.

VREĆE

Kod ovog tipa pakovanja, sam proizvod mora biti izdržljiv da podnese spoljni pritisak i kompresiju, jer će vreće držati sadržaj samo na jednom mestu i neće pružiti dodatnu zaštititu od spoljnih oštećenja. Roba koja se najčešće transportuje u vrećama: đubriva, žitarice, seme, sušeno voće, šećer, kokos, kafa, brašno i slično.

DRVENE KUTIJE

Izdržale su test vremena i njihova glavna prednost je što imaju čvrstoću da izdrže veća vanjska opterećenja. Ovaj tip pakovanja je skuplji od kartonske ambalaže zbog cene drveta. Drvene kutije su posebno pogodne kada se roba prevozi konvencionalnim metodama i kada je roba osetljiva na toplotu, vlagu, i opterećenja. Zbog pouzdanosti i izdržljivosti ovaj tip pakovanja je sve više u upotrebi.

DRVENI SANDUCI

Pogodni su za pakovanje i transport robe kojoj je potrebna veća zaštita od vanjskog opterećenja. Otvoreni tip se može koristiti kada je sadržaj zahteva minimalno pakovanje a radi lakšeg rukovanja i slaganja. Ponekad se koristi kao spoljno pakovanje za učvršćivanje kartonskog pakovanja. Sanduci se često koristi za transport velikih mašina.

PALETE

Paletiziranjem odnosno spajanjem tovara, troškovi pakovanja se mogu znatno smanjiti. Ovim načinom se takođe olakšava rukovanje i skladištenje robe. Postoji šest standardnih paleta koji se trenutno koriste u međunarodnoj trgovini. Veličine ovih paleta su:

 • 60 x 121.9 cm Severna Amerika
 • 100 x 120 cm Evropa, Azija
 • 50 x 116.5 cm Australija
 • 167 x 167 cm širom sveta
 • 110 x 110 cm Azija
 • 80 x 120 cm Evropa

Kod paletiziranja roba ne sme prelaziti širinu palete i visinu od 244 cm. Za terete veće od 214 cm, utovarivač je potreban za istovar tereta. Ako teret teži manje od 68 kilograma, može se istovariti ručno.

dangerous goods export

PAKOVANJE OPASNE ROBE

Pakovanje opasne robe zahteva mnogo pažnje i stručnosti. Ovakva roba ima detaljne specifikacije u vezi sa vrstom ili načinom pakovanja. Ove specifikacije tj standardi se koriste za obezbeđivanje sigurnosti robe tokom transporta i prilikom rukovanja opasnim teretom. Ovi zahtevi za posebnim pakovanjem mogu se znatno razlikovati u zavisnosti od načina transporta koji se koristi za otpremu robe ali i od klase opasnog materijala.

Kakav tip pakovanje je potreban za transport opasne robe? Uvek je potrebno koristiti USOT odobrenu ambalažu! Takođe, usklađenost sa DOT (US Department of Transportation) pravilima obezbediće sigurnost pri pakovanju opasne robe. 

Industrija transporta opasnih materijala zasnovana je na DOT-u, Međunarodnom udruženju vazdušnog transporta (IATA) i drugim međunarodnim organizacijama kako bi se uspostavili standardi i osigurala bezbednost svih koji su uključeni u procesu transporta i isporuke. 

Kako ništa ne smete smatrati podrazumevanim, tako i ovde, odmah na početku nabavke naglasite da roba mora biti upakovana po navedenim standardima.

Blisko sarađujte sa dobavljačem u Kini, kombinujte svoje i praktično iskustvo drugih u vašem poslovnom okruženju. Samo na taj način će vaši proizvodi bezbedno doći do odredišta.

Ukoliko niste sigurni da su ispoštovani ugovoreni uslovi i želite se uveriti da je roba spakovana kako ste tražili, pošaljite mejl info@partnerinchina.com i pobrinućemo se da roba ne napusti Kinu dok nije sve u skladu sa vašim zahtevima.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Na koji način možemo pomoći?

Opišite problem sa kojim se susrećete u poslovanju. Ukoliko imate u planu posetiti određeni sajam, navedite koji. Imate proizvod koji želite uvoziti u Kinu? Pišite nam više o tome.