Ukoliko već radite uvoz iz Kine, znate da se cene uvećane još od novembra 2020. Ukoliko tek planirate prvi nabavku, budite oprezni pri kreiranju prodajne cene jer prostor za maržu može biti ‘pojeden’ dok roba stigne do Vas.

Danas ćemo pisati o faktorima koji čine da uvoz robe iz Kine bude na rubu isplativnosti. U tekstu ćete pročitati koji su to glavni razlozi povećanja cene te šta možete uraditi kako bi zadržali ili dobili bolju cenu!

cena robe iz kine sve veća

Prvi razlog je rast cene sirovih materijala. Ovaj trend je redovan i pojavljuje se svake godine 2-3 meseca pre kineske nove godine, i nakon toga se normalizuje. No razlika ovaj put je ta da su cene ostale iste i nakon praznika!

Ovo nije slučaj samo kod kineskih dobavljača, već u čitavoj jugoistočnoj Aziji, ali i EU takođe. Nedostatak sirovine usled nesrazmernog odnosa ponude i tražnje diktira uzrokuje ovakve tržišne uslove.

Za koliko su cene porasle? Iz našeg iskustva to je od oko 7-18% na prošlogodišnju cenu, no dobavljači mogu (i hoće) podići cene više nego je realno. Treba biti oprezan i ne prihvatati ponudu na osnovu “cena-sirovina-su-skočile” premise. Ovde Vaša sposobnost i pripremljenost za pregovaranje dolazi do izražaja. Više o pregovaranju sa dobavljačima u Kini pročitajte u ovom tekstu.

Neovisno da li radite uvoz robe preko Alibabe, putem agencije za posredovanje u Kini, ili direktno od dobavljača, situacija je ista – cene i uslovi nabavke su nepovoljni!

Drugi razlog je cena transporta iz Kine. Između određenih ruta cena je skočila i do 500%! I ovde je slučaj da svake godine, u jeku sezone, počev od novembra pa do kineske nove godine, cene drastično „skoče“. Plaća se zasebna premija odnosno „sezonska naknada“. 

No takođe vraćanje cena treba da se desi nakon praznika. Opet, ovo nije bio slučaj. Iako (na svakih 14 dana) dolazi do smanjenja cene transporta ipak ne predstavlja znatnu razliku uvoznicima.

razlozi uvecanja cena robe u kini

Treći razlog je kurs odnosno promena kretanja vrednosti novca. Ovde treba biti u toku i iskoristiti situaciju u svoju korist. Tako bi trebali raditi nabavku kada je vrednost vaše valuta u porastu

Kako se sva roba u Kini plaća u USD (američkim dolarima), a dobavljači koriste RMB (kineski juan), jako je bitno da pratite odnos ove dve valute.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, USD je oslabio za oko 10% u odnosu na RMB. Dakle ako je nabavka koštala 20 000$ prošle godine, sada bi za ponovljenu porudžbinu dobavljač dobio 18 000$. No, to se neće dogoditi, nego će dobavljač tražiti 22 000 kako bi pokrio razliku.

3 NAČINA KAKO DOBITI BOLJU CENU

  1. Ukoliko poručujete robu od dobavljača sa kojim ste već prethodno, možete tražiti „ustupak poslednje porudžbenice“. Odnosno da Vam prodaju robu po starim cenama po poslednji put. „Uzimajući u obzir našu prethodnu saradnju, cenio bih ukoliko biste napravili ovaj ustupak“ bi mogao biti zaključak na ovaj zahtev.
  2. Ukoliko pak radite prvi put sa dobavljačem i tu možete tražiti sličan zahtev. Ukoliko ste imali komunukaciju sa njima pre i ponudu tj cenu koja je bolja od trenutne, možete tražiti „ustupak prve kupovine“. Dakle da učine ustupak radi pridobijanja novog klijenta tj kupca njihovih proizvoda.
  3. Slučaj sa menjanjem vrednosti valute se uvek odvija ciklično. Dakle nakon opadanja sigurno dolazi rast vrednosti i obrnuto. Tako u slučaju rasta vrednosti valute možete tražiti popust na osnovu veće cene koju ste plaćali dok je bila u padu.
Kao način dobijanja bolje cene ovde bi mogli dodati opciju angažovanja agenta za uvoz iz Kine. Agencije za uvoz neretko imaju više porudžbenice kod istog dobavljača te na osnovu veće količine mogu dobiti bolju cenu i uslove.

Kada uzmete u obzir +10% usled kursne razlike, i recimo +10% na osnovu uvećanja cene materijala, i na to dodate PREVISOKU cenu brodskog ili avio transporta robe, dobijate uslove koji su daleko od idealnog!

Kako je i dalje aktivno stanje korona virusa, ne zna se kada će cena sirovina na svetskoj berzi opasti, kao ni kada će se cena transporta normalizovati. Sve što možete uraditi je da pratite tokove, ostanete informisani, i pažljivo planirate nabavku!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Na koji način možemo pomoći?

Opišite problem sa kojim se susrećete u poslovanju. Ukoliko imate u planu posetiti određeni sajam, navedite koji. Imate proizvod koji želite uvoziti u Kinu? Pišite nam više o tome.