Zaposlenje

Želite raditi sa nama?

Mi smo kompanija-agent za nabavku robe u Kini, no naši predstavnici mogu biti širom sveta. Rad na daljinu je odavno zastupljen u svim industrijama.

Disciplina, odgovornost i kompetentnost  su glavne osobine koje naš Agent mora posedovati.

Ako mislite da možemo sarađivati, kontaktirajte nas na info@partnerinchina.com

Komercijalista

Zaposlenje

Želite raditi sa nama?

Mi smo kompanija-agent za nabavku robe u Kini, no naši predstavnici mogu biti širom sveta. Rad na daljinu je odavno zastupljen u svim industrijama.

Disciplina, odgovornost i kompetentnost  su glavne osobine koje naš Agent mora posedovati.

Ako smatrate da možemo sarađivati, kontaktirajte nas!

Komercijalista

Na koji način možemo pomoći?

Opišite problem sa kojim se susrećete u poslovanju. Ukoliko imate u planu posetiti određeni sajam, navedite koji. Imate proizvod koji želite uvoziti u Kinu? Pišite nam više o tome.