uvoz robe iz kine iskustva i saveti

Blog

Copyright ©Maxar TechnologiesAP1
Uvoz iz Kine

OSIGURANJE ROBE IZ KINE

Da li je potrebno osigurati pošiljku pri izvozu? Ukratko, da! Posebno iz razloga što je cena osiguranja jako niska. Najsvežiji primer koji ukazuje na potrebu osiguranja robe je situacija koja se trenutno dešava u Sueckom kanalu. Mega brod veličine 4 fudbalska stadiona natovaren sa preko 20 000 kontejnera bio je

ne propustite poslednje informacije i savete

Prijavite se na mejling listu

Na koji način možemo pomoći?

Opišite problem sa kojim se susrećete u poslovanju. Ukoliko imate u planu posetiti određeni sajam, navedite koji. Imate proizvod koji želite uvoziti u Kinu? Pišite nam više o tome.