Uvoz iz Kine, posebno kada samostalno radite nabavku, može biti prava avantura – sa nepoznatim ishodom. Pratiti sav proces, primeniti preventivne mere, na vreme i ispravno reagovati je zaista teško!

Pri kupovini robe iz Kine, u svakom delu postoje načini provere i sprečavanja problema. Kako bi bili sigurni da ćete dobiti ono što se platili je svakako provera robe nakon proizvodnje.

U nastavku pročitajte više o procesu i važnosti provere (uključena lista za proveru). 

Pregled robe nakon proizvodnje je postupak kontrole kvaliteta u prostorijama dobavljača. Zakazuje se kada je proizvodnja dostigla bar 80%. 

Na ovaj način se želite uveriti u kvalitet i karakteristike, količinu , izgled, i ambalažu robe.

Ovaj vid provere se još naziva: provera pre otpremanja i finalna (detaljna) provera.

IZBEGAVANJE SKUPIH GREŠAKA

Jedan od glavnih razloga zakazivanje finalne inspekcija je da pomogne kupcu-uvozniku da izbegne rizik uvoza proizvoda koji nisu u skladu sa standardima. 

 • Provera kvaliteta proizvoda – verovatno i najvažnija stvar koja se pregleda tokom inspekcije. Da li su ugovorene karakteristike robe aplicirane i da li je proizvod funkcionalan? Kako izgleda finalni proizvod?
 • Proveravanje pakovanje i oznaka proizvoda – da li je roba zapakovana prema Vašim zahtevima i carinskim propisima države gde uvozite? 
 • Provera količine robe – da li će sva plaćena roba biti i otpremljena?

Ova procedura kontrole kvaliteta pored novca štedi i jako dosta vremena!

Kada ste već uvezli robu, ispravljanje grešaka postaje jako skupo! Pored novca zahteva dodatnu logistiku i organizaciju pošiljke nazad.

Uočavanje nedostataka pre isporuke olakšava i dobavljačima da otklone problem i otpreme kvalitetnu robu bez felera. Nije svaka greška pri proizvodnji namerno urađena.

kako se radi provera robe

KAKO SE VRŠI FINALNA PROVERA ROBE

Kako smo već spomenuli, finalnoj inspekciji se pristupa kada je pošiljka 80-100% spremna. Pod tim se misli na to da je proizvedena, označena, upakovana i spremna za izvoz.

Bez obzira ko sprovodi inspekciju (treća strana ili interno) postoje standardi za postupke uzorkovanja i kriterijume prihvatljivosti grešaka kojih se pridržava većina inspektora.

AQL (Acceptance Quality Limit)

Na osnovu ukupne količine robe, uzorkovanje se radi nasumičnim odabirom. Broj uzoraka i prolaznost provere se određuje kroz AQL tabelu.

Ovisno o industriji i tipu robe postoje varijacije u određivanju ovih parametara. 

Nakon što je broj uzoraka određen, isti se prikupljaju i na njima se sprovode unapred ugovorene provere (najčešće funkcionalnost, izdržljivost, izgled, veličina).

Uzorci se trebaju izabrati nasumičnim redom (sa vrha, dna, i strana). 

U slučaju da je roba dobrog kvaliteta namenski složena na samom vrhu, i ako biste uzeli uzorke tako što otvorite paket i uzmete prvi pri ruci, dobili bi ste pogrešnu sliku stanja.

STANDARDI PRILIKOM INSPEKCIJE

Dakle, inspektor neće testirati svaki proizvod zasebno. Na osnovu postojećih standarda, poput ISO 2859 ili ANSI/ASK Z1.4, odrediće se tačan broj uzoraka i granica tolerancije na greške. 

Nivoi provere su podeljeni prema zahtevnosti i klasifikuju se kao I, II, III, gde je III najrigorozniji.

Tako nivo I u odnosu na nivo III ima dosta veću toleranciju i zahteva manji broj uzoraka. 

Koji nivo ćete izabrati ovisiti o vrsti robe koju proveravate. Za opštu robu ili robu široke potrošnje najčešće se uzima nivo 2.

Stepen greške se određuje kao: kritičan, veliki, i manji kvar.

LISTA ZA INSPEKCIJU ROBE

Kako bi bili sigurni da će sve (bitno) proveriti, potrebno je da sastavite listu na osnovu koje će inspektor pregledati robu. Sve agencije za proveru robe imaju predefinisane liste koje pokrivaju većinu:

 • količina,
 • izgled,
 • tehničke specifikacije, 
 • izrada,
 • funkcije,
 • boja,
 • težina veličine,
 • etikete,
 • logotipi i
 • pakovanje.

No, svakako da niste ograničeni na ovu listu. Možete tražiti bilo koju (izvodljivu) proveru koja je Vama bitna. 

Ukoliko ste ugovorili određenu modifikaciju na proizvodu ili pakovanju, obavezno to naglasite inspektoru.

UNAJMLJIVANJE AGENCIJE ZA PROVERU

Proveru robe nakon proizvodnje sprovodi vaše odeljenje ili nezavisna agencija za kontrolu kvaliteta. Jedna i druga opcija imaju svoje prednosti. No, opcija unajmljivanja treće strane je “neophodno” kada se radi o proveri robe u Kini.

Ovde se svakako postavlja pitanje sigurnosti i poslovne etike agencije. Da li će naplatiti Vama uslugu i istovremeno uzeti mito od proizvođača kako bi falširali ili “ulepšali” rezultate inspekcije? Uradite domaći zadatak i tražite preporuke!

Nije retkost da kupci pitaju direktno proizvođača da unajmi treću stranu radi inspekcije robe – velika greška! Taj vid provere je jeftiniji ali koliko možete verovati tom izveštaju?

Ukoliko niste sigurni da li Vam je potrebna provera uopšte ili imate pitanje vezano za inspekciju, pišite na info(at)partnerinchina.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Na koji način možemo pomoći?

Opišite problem sa kojim se susrećete u poslovanju. Ukoliko imate u planu posetiti određeni sajam, navedite koji. Imate proizvod koji želite uvoziti u Kinu? Pišite nam više o tome.