Uvoz proizvoda iz kine

Naše usluge i proces

Potrebno vreme i ukupan proces nabavke robe iz Kine, od upita do dostave.

Napomena: navedeni period služi kao referenca. Stvarno vreme zavisi od kolilčine proizvoda, statusa dobavljača, i transporta.

1. dan

Kreiranje ponude

Potrebno 1-3 sedmice
 1. Potvrda informacija o proizvodu
 2. Pregovaranje uslova kupoprodajnog ugovora
 3. Pribavljanje uzoraka
1. dan

Po prijemu upita i potvrde neophodnih informacija , radimo pronalaženje proizvoda.

Po odabiru dobavljača koji zadovoljava kriterijume sledi pregovaranja o ceni i uslovima ugovora.

Po prihvatanju ponude sa Vaše strane, radi se kupovina „zlatnog uzorka“. Potom uplata depozita i proizvodnja može da počne.

14. dan

Proizvodnja

Potrebno 3-5 sedmica
 1. Potvrda OEM informacija
 2. Provera kvaliteta i usaglašenosti
 3. Inspekcija tokom utovara
14. dan

Na početku proizvodnje robe potvrđujemo informacije o posebnom pakovanju (OEM, dizajn pakovanja po standardima Vaše kompanije).

Tokom i posle proizvodnje radi se provera kvaliteta i usaglašenosti (vidna oštećenja, količina, pakovanje i sl).

Agent vrši inspekciju pri utovara robe.

42. dan

Skladištenje

Potrebno 1 sedmica
 1. Konsolidacija robe (više porudžbenica u jednu)
 2. Izrada dokumentacije
 3. Organizovanje transporta (avio, brodski, ili železnički)
42. dan

Roba je već na putu ka našem skladištu za koji se odlučujemo tek kada odredimo lokacije dobavljača (ako ih ima više) i otpremne luke kako bi unutrašnji troškovi transporta bili što niži.

U slučaju više dobavljača radimo konsolidaciju robe i kreiramo jednu porudžbenicu (tovarni list).

Po zaprimanju robe u skladište izrađuje se izvozna dokumentacija  i radi se organizovanje transporta (avio, brodski ili željeznički).

49. dan

Transport

Potrebno 4-5 sedmica
 1. Osiguranje robe
 2. Izvozna procedura
49. dan

Pre samog otpremanja, radi se osiguranje robe na 110% vrednosti, i pristupa se izdavanju potrebne dokumentacije i izvoznoj proceduri.

Dok je roba u tranzitu šaljemo Vam orginalne dokumente brzom poštom ili telex-om.

85. dan

Uvoz robe

Potrebno 1 sedmica

 1. Carinsko zastupanje i izrada dokumentacije
 2. Organizovanje transporta i dostava
85. dan

BESPLATNO SKLADIŠTENJE

u odredišnoj luci

do 14 dana.

Vaš udio u procesu

4 koraka do novog proizvoda

 • Pošaljite upit
 • Prihvatite ponudu
 • Izvršite plaćanje
 • Zaprimite robu

  Na koji način možemo pomoći?

  Opišite problem sa kojim se susrećete u poslovanju. Ukoliko imate u planu posetiti određeni sajam, navedite koji. Imate proizvod koji želite uvoziti u Kinu? Pišite nam više o tome.