Ukoliko je kvalitet robe ono čemu težite onda će vam ovaj tekst biti od vrednosti. Ukoliko to nije slučaj, neka postane ODMAH! Neovisno o kojoj industriji i proizvodu se radi, želite istražiti i znati  više predproizvodnoj inspekciji odnosno poseti fabrike proizvođača. Posebno ako se radi o novom dobavljaču, i ugovorima velike vrednosti,  inspekcija je, može se reći NEOPHODNA.

ŠTA JE PREDPROIZVODNA INSPEKCIJA?

Pronalazak kvalitetnog proizvoda u Kini, tema o kojoj smo ranije pisali, je proces koji nije nimalo jednostavan. U tom procesu, prvi korak je pronalazak dobavljača u Kini. Nakon toga sledi aktivnost gde je potrebno validirati odnosno usaglasiti relevantne informacije i proveriti njihovo poslovanje.

Jedan od načina da to uradite jeste upravo poseta fabrici. Aktivnost kojoj pristupate pre početka proizvodnje i vaše odluke da želite sa njima sarađivati. Prilikom inspekcije je moguće dobiti uvid u proizvodnu sposobnost dobavljača i na taj način izbeći rizik od isporuke odnosno proizvodnje proizvoda lošeg kvalitetu. Ova aktivnost vam takođe omogućava:

 • Jasno razumevanje uslova i rasporeda proizvodnje
 • Mogućnost predviđanja potencijalnih problema
 • Uverenje da li vaši zahtevi mogu biti ispunjeni
 • Uverenje o kvalitetu sirovina i komponentama proizvoda

ZAŠTO JE VAŽNA INSPEKCIJA FABRIKA?

Preprodukcijske inspekcije jedan su od temelja za procenu rizika i upravljanje osiguranjem kvaliteta. Bez posete ne možete znati da li vaš dobavljač može započeti i završiti proizvodnju na vreme, ispuniti ugovoreno ili da li će se pridržavati vaših zahteva u pogledu kvaliteta.

Ove posete i inspekcije pružaju mnoge koristi za vaše poslovanje. Kada odlučite da unajmite pojedinca ili agenciju da za vas izvrši predprodukcijsku inspekciju, dobijate:

  • Smanjen rizik od narušavanja lanca snabdevanja
  • Uvid u spremnost dobavljača za proizvodnju i 
  • Meru sposobnosti proizvođača da zadovolji vaše potrebe i zahtevani kvaliteta

KOME TREBA PREDPROIZVODNA INSPEKCIJA?

Kako već vidite mnoge su prednosti inspekcije, pa se tako može reći da je ovaj tip kontrole kvaliteta preporučljiv svim uvoznicima iz Kine. Predproizvodna inspekcija dakle nije garant, već „samo“ jedan korak u procesu efikasne kontrole kvaliteta vaših proizvoda, ali vam svakako omogućavaju da na pravi način krenete sa proizvodnjom.

Kako PPI vam daje uvid u neke od važnijih komponenti proizvodnog procesa, Vaše preduzeće bi trebalo da razmotri ovaj korak ukoliko želite znati više o uslovima za masovnu proizvodnju i biti sigurniji da ćete dobiti proizvod po ugovorenim uslovima.

KONTROLNA LISTA ZA PREDPROIZVODNU INSPEKCIJU

Vaš inspektor treba da poseti mesto proizvodnje dobavljača i da obezbedi kontrolnu listu onoga što treba da bude obuhvaćeno. Inspektor mora fizički pregledati sirovine, poluproizvode i proizvodni pogon: Idealno, tokom inspekcije će se proveriti:

 • dostupnost i stanje materijala
 • priprema i planiranje proizvodnje
  • proizvodni pogon i stanje
  • sposobnost za proizvodnju
  • objekti i mašine koje su na raspolaganju
 • interni sistem kontrole kvaliteta (ISO standard)
  • oprema za merenje i ispitivanje

NAPOMENA: Ako vaš projekat uključuje većinom ručnu odnosno manuelnu proizvodnju, inspekcija tokom proizvodnje može biti korisnija od inspekcije pre proizvodnje.

Za PPI je potrebno obično jedan radni dan, i preko nas možete ugovoriti posetu već za 48h. Vi se pobrinite da znate šta tačno želite kupiti, a mi ćemo se pobrinuti da zaista takvu robu i dobijete.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Na koji način možemo pomoći?

Opišite problem sa kojim se susrećete u poslovanju. Ukoliko imate u planu posetiti određeni sajam, navedite koji. Imate proizvod koji želite uvoziti u Kinu? Pišite nam više o tome.